pondělí 16. prosince 2013

[random table] Náhodná setkání v divočině - fantasy
Hod D20:

1)       Stará mechem zarostlá lovecká chatka. Na její dřevěné podlaze je vypálený magický kruh, z pod něhož se ozývá bušení. Pod podlahou jsou uvězněni bývalí obyvatelé této chatky, nyní zombie snažící se dostat ven, ale nemohou skrz magický kruh dokud ho někdo nepřeruší.

2)       Ztracená cestička s krásným kameným mostem vedoucí přes potůček. Žije pod ním podvyživený troll, protože tudy nikdo nechodí.

3)       Opuštěné a poničené tábořiště, na stromu vedle něj je přibitý dřevěnými hřeby trpaslík.

4)       Starý a zlámaný dutý strom, uvnitř kterého jsou schody vedoucí do podzemí. Vede do domu starého kouzelníka žijícího tam s rodinou podzemních gnómů.

5)       Žíla vzácného kovu jasně viditelná v boku menší skály. O ní opřený nový krumpáč, ale nikde nikdo.

6)       Strom spálený bleskem, uprostřed malé mýtinky, přitom žádný jiný zasáhnutý není. Uprostřed spáleného stromu je ještě žhnoucí malá na uhel spálená větvička. Postavy neviděli blesk který to udělal. Větvička se dá použít jako slabá magická hůlka s potencionálem na vylepšení.

7)       Malé krásné jezírko plné rybek u kterého je malá kaplička. Vody se postavy mohou v klidu napít, ale pokud chytí nějakou z rybek, objeví se zde duch kněžky z kapličky, který bude chtít aby ji pustili zpět.

8)       Obří zkaměnělý strom z kterého je velmi dobře vidět do okolí. Dá se po něm poměrně lehce vyšplhat.

9)       Obří kámen vypadající jako lidský obličej. Možná je to práce trhlého umělce, možná spící kamenný golem.

10)   Opuštěný důl. Jedna z jeho částí je zatopená vodou z dešťů, a v té shnilé nepohyblivé vodě žije zlý vodník.

11)   Menší jeskyně jejíž vstup je značen runami tesanými do kamene. Je to místo kde je silný proud přírodní magické síly, a uvnitř rostou roztodivné barevné houby, zurčí potůček a hemží se to menší zvěří. Druidi toto místo považují za posvátné, a je chráněné přírodním spiritem. Nejdřív malou pixie, která se ale umí změnit v golema stvořeného z okolních kamenů, kořenů apod.

12)   Místo nedávného požáru, spálené těla zvířat a tělo jednoho člověka.

13)   Prastaré pohřebiště dávno zapomenutého vojvody. Jeho  mohyla, kde je pohřben i se svou rodinou, byla nedávno vyrabována vykradači hrobů, a jediné co tam nechali je jeho meč. Ten kdo se ho chopí, musí slíbit vojvodově duší že nalezne a zabije ty vykradače, a vše sem zpět přinese. Za odměnu dostane tento meč. Je to krásná a magická zbraň. Jedinou stopou na vykradače je popis od vojvody, a malá hrací skřínka kterou tu ztratili.

14)   Malá říčka schovaná ve skalách, nachází se v ní několik zkamenělin pradávných tvorů. Možná by mohli mít cenu pro nějakého alchymistu/sběratele/mága.

15)   Malá farmička v kopcích. Žijí tu tři velké rodiny, nikdy nebyli mimo svou farmičku, jsou úplně soběstační a odřízlí od okolního světa. Postavy je fascinují, jelikož jsou to po velmi dlouhé době jediný cizinci zde, pro děti první cizinci vůbec.

16)   Kamenné sochy dvou rytířů zachycené v souboji. Velmi věrné sochy. Jen tak opuštěné uprostřed ničeho na malém paloučku v lesích.

17)   Omráčený učenec. Spadnul ze skály, když se snažil dostat ke svému novému objevu. Má u sebe vybavení bylinkáře. (nebo jiné odborné profese)

18)   Žena horalka v kruhu pobitých horalů. Podle znaků co na sobě mají jsou ze stejného kmene, i když to vypadá, že to ona je zabila svými sekerami. O tom co se zde stalo neřekne ani slovo, ale nabídne svoje služby postavám za drobný peníz a jídlo (nemluví -> vysvětli to posunkama a rukama).

19)   Stará, zničená a už dávno zarostlá malá tvrz neznámého slohu. Bydlí v ní velký bílý medvěd.

20)   Těžce poničené místo. Zlámané stromy, rozdrcené skály, rozrytá hlína a velké kaluže krve. Místo konání rituálního zápasu dvou obrů. 

Žádné komentáře:

Okomentovat